Kamarádi: 1x8- Besídka

Besídka

Honza s Válečkem množí akvarijní rybičky, ale když u dveří zazvoní Gábina, zapřou se před ní. Už se s ní nechtějí kamarádit. Ale Gábina jim přišla jen oznámit, že si chce půjčit na jeden den klubovnu. V klucích začne samozřejmě růst zvědavost, k čemu ji potřebuje, a tak Gábinu do klubovny sledují. K jejich překvapení (a prvotní nelibosti) je klubovna plná malých holčiček z oddílu jiskřičky, se kterými Gábina chystá besídku k MDŽ. Honza s Válečkem jsou ze začátku mrzutí, ale nakonec zjihnou a také se zapojí do příprav. Společná radost přece stmeluje nejen kamarády…

Dec. 29, 1974